AteneuBnord + Perifèrica

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

(Servei 1) - Taula Territorial_23_24

Descripció

Les taules territorials són espais per a l'articulació conjunta de l'economia social amb diversos actors. Dirigit a la creació d'un espai amb representants d'economia social, tercer sector social, entitats locals, centres educatius, i altres de referència per presentar la proposta del pla d'actuació i establir els mecanismes de col·laboració (mínim tres reunions anuals).


Són una eina per la identificació i incorporació dels actors representatius de l'economia social i cooperativisme i els representants

institucionals. Funcionen a partir de la convocatòria de reunions, assegurant la presència de les entitats més rellevants del territori, fent seguiment de propostes de millora per al sector (i per poder-les incorporar al pla d'actuacions).

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

1a Taula Territorial 2024: Inserció sociolaboral i ESS al Barcelonès Nord

Sessió conclosa

5 de abril de 2024

10:30 - 13:00 H

Lloc

Ca La Sisqueta

Descripció

La temàtica de la 1a Taula Territorial de 2024 de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord estarà vinculada a donar continuïtat al treball encetat en taules territorials anteriors per diagnosticar la situació del territori en l'àmbit de la promoció de l'ESS.


La trobada es farà divendres 5 d'abril de 2024 al local de Ca La Sisqueta (Avinguda Santa Coloma, 104), a Santa Coloma de Gramenet, a les 10.30h.


Amb aquesta taula volem seguir parlant del Barcelonès Nord, generant un espai de trobada, reflexió i intercanvi entre diferents agents que treballen en programes d'inserció laboral i promoció de l'economia social i solidària.


Així, un dels objectius serà establir un espai estable de trobada dels programes d'inserció laboral, així com agents que promouen l'ESS, per tal de tenir una visió comuna i més àmplia sobre què tenim i què passa als municipis del Barcelonès Nord: Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. S'estableix com un espai de coneixença i compartir feina feta. És a dir, unificar el diagnòstic sectorial de cadascun dels agents per tenir una visió global que ens permeti aprofundir en la promoció i creació de cooperatives, així com per afavorir la inserció social i laboral en els municipis.


La sessió la voldrem dividir en tres parts diferenciades:


1a part. Presentació d'agents i programes que es desenvolupen al territori en l'àmbit de la inserció laboral i l'ESS. Estat de situació de cadascuna d'elles i novetats.

2a part. Com millorem la coordinació i el desenvolupament dels programes, així com la facilitació de la inserció sociolaboral? Detecció de dificultats i oportunitats.

3a part. Eines de diagnòstic conjunt. Continuïtat de l'espai i concreció de trobada amb agents de promoció econòmica i inserció sociolaboral.


Aquesta jornada va dirigida principalment a tots els agents del Barcelonès Nord que treballen en l'àmbit de la inserció laboral i l'impuls de l'economia social i solidària.