AteneuBnord + Perifèrica

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu "Aquí assessorem l'economia social"

Descripció

L’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord conjuntament amb els Ateneus Cooperatius de Catalunya organitza un itinerari formatiu adreçat a gestories i assessories, sobre la fórmula jurídica de la cooperativa i la gestió del règim laboral, societari, econòmic, comptable i fiscal de les cooperatives. 

L’itinerari es realitzarà en format virtual els dimecres 26 d’abril, 3,10, 17 i 24 de maig i el dimarts 6 de juny, de 15.00 a 17.00 hores.

L’objectiu de l’activitat és millorar les competències del personal que treballa en entitats privades promotores d’emprenedoria i assessorament empresarial (gestories, assessories, centres de formació). Les participants tindran capacitat per dur a terme l’assessorament i les gestions d’acompanyament a cooperatives i entitats de l’ESS.

Les gestories aprofundiran en la gestió fiscal i les obligacions registrals de les cooperatives i podran obtenir el segell: “Aquí assessorem l’Economia Social”. La darrera  sessió, de caràcter més pràctic, actualitza informació i permet renovar el segell a les entitats que a disposen del segell “Aquí assessorem l’Economia Social”.

El contingut de les sessions és el següent:

Sessió Introductòria (26 d’abril de 15.00 a 17.00 h.)
Sessió 1: Règim laboral i societari (3 de maig de 15.00 a 17.00 h.)
Sessió 2: Règim econòmic i comptable (10 de maig de 15.00 a 17.00 h.)
Sessió 3: Règim fiscal (17 de maig de 15.00 a 17.00 h.)
Sessió 4: Finançament i recursos econòmics (24 de maig de 15.00 a 17.00 h.)
Sessió Renovació: Impost de societats (6 de juny de 15.00 a 17.00 h.)

Si necessiteu més informació, podeu trucar al Servei de Foment Empresarial al 93 466 52 24, o bé enviar un correu electrònic a ateneu@grameimpuls.cat. 

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sessió Introductòria al model cooperatiu (26 d’abril de 15.00 a 17.00 h.)

Sessió conclosa

26 de abril de 2023

15:00 - 17:00 H

Lloc

Zoom

Descripció

- Introducció al model de negoci cooperatiu

- Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc)

- Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social

- Procés de constitució: tipologies d’estatus i agents clau (Ateneu, notaris, Registre Cooperatives, hisenda, seguretat social, registre mercantil si ets societat professional).

- Capitalització de l’atur

- Finançament propi i aliè

- Subvencions, presentació a licitacions

Durada: 2 hores

Entitat formadora: ALC Assessors

Sessió 1

Sessió 1: Règim laboral i societari (3 de maig de 15.00 a 18.00 h.)

Sessió conclosa

3 de maig de 2023

15:00 - 17:00 H

Lloc

Zoom

Descripció

- Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes

- Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

- Règim de cotització

Durada: 3 hores

Entitat formadora: Gracer Coop


Sessió 1

Sessió 2: Règim econòmic i comptable (10 de maig de 15.00 a 18.00 h.)

Sessió conclosa

10 de maig de 2023

15:00 - 17:00 H

Lloc

Zoom

Descripció

- Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres

- PGC de cooperatives

- Capital social

- Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

- Fons de reserva i FEPC: usos i destins.

- Transformació, fusió, escissió, liquidació

- Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Durada: 3 hores

Entitat formadora: Facto

Sessió 1

Sessió 3: Règim fiscal (17 de maig de 15.00 a 18.00 h.)

Sessió conclosa

17 de maig de 2023

15:00 - 17:00 H

Lloc

Zoom

Descripció

- Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990

- Cooperatives protegides i especialment protegides

- Pèrdua de la protecció fiscal

- Beneficis fiscals de les cooperatives

- Regles de valoració de les operacions cooperativitzades

- Impost de societats

- Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu

- Aplicació del resultat econòmic

- Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Durada: 3 hores

Entitat formadora: Facto

Sessió 1

Sessió 4: Finançament i recursos econòmics (24 de maig de 15.00 a 18.00 h.)

Sessió conclosa

24 de maig de 2023

15:00 - 17:00 H

Lloc

Zoom

Descripció

- Tipus de finançament: finances ètiques i pròpies de l'ESS

- Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives

- Instruments financers de l'ESS

Durada: 3 hores

Entitat formadora: Facto


Sessió 1

Sessió Renovació: Impost de societats (6 de juny de 15.00 a 17.00 h.)

Sessió conclosa

6 de juny de 2023

15:00 - 17:00 H

Lloc

Zoom

Descripció

- Impost de Societats

- Casos pràctics

Durada: 2 hores

Entitat formadora: Col·lectiu Ronda