Itinerari formatiu "Aquí assessorem l'economia social"


Activitats en aquesta formació:

Sessió Introductòria al model cooperatiu (26 d’abril de 15.00 a 17.00 h.)

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Zoom

Descripció:

- Introducció al model de negoci cooperatiu

- Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc)

- Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social

- Procés de constitució: tipologies d’estatus i agents clau (Ateneu, notaris, Registre Cooperatives, hisenda, seguretat social, registre mercantil si ets societat professional).

- Capitalització de l’atur

- Finançament propi i aliè

- Subvencions, presentació a licitacions

Durada: 2 hores

Entitat formadora: ALC Assessors

Sessió 1: Règim laboral i societari (3 de maig de 15.00 a 18.00 h.)

Data: 3 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Zoom

Descripció:

- Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes

- Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

- Règim de cotització

Durada: 3 hores

Entitat formadora: Gracer Coop


Sessió 2: Règim econòmic i comptable (10 de maig de 15.00 a 18.00 h.)

Data: 10 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Zoom

Descripció:

- Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres

- PGC de cooperatives

- Capital social

- Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)

- Fons de reserva i FEPC: usos i destins.

- Transformació, fusió, escissió, liquidació

- Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Durada: 3 hores

Entitat formadora: Facto

Sessió 3: Règim fiscal (17 de maig de 15.00 a 18.00 h.)

Data: 17 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Zoom

Descripció:

- Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990

- Cooperatives protegides i especialment protegides

- Pèrdua de la protecció fiscal

- Beneficis fiscals de les cooperatives

- Regles de valoració de les operacions cooperativitzades

- Impost de societats

- Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu

- Aplicació del resultat econòmic

- Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Durada: 3 hores

Entitat formadora: Facto

Sessió 4: Finançament i recursos econòmics (24 de maig de 15.00 a 18.00 h.)

Data: 24 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Zoom

Descripció:

- Tipus de finançament: finances ètiques i pròpies de l'ESS

- Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives

- Instruments financers de l'ESS

Durada: 3 hores

Entitat formadora: Facto


Sessió Renovació: Impost de societats (6 de juny de 15.00 a 17.00 h.)

Data: 6 de juny de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Zoom

Descripció:

- Impost de Societats

- Casos pràctics

Durada: 2 hores

Entitat formadora: Col·lectiu Ronda