Formació Gestió democràtica de les cooperatives


Activitats en aquesta formació:

SESSIÓ 1. Gestió democràtica dels òrgans de govern

Data: 8 de juny de 2023

Horari: de 12:00 a 14:00

Lloc: En línea - Sala de formacions 1

Descripció:

En aquesta primera formació, tractarem la gestió democràtica dels òrgans de govern de la cooperativa. 

SESSIÓ 2. Presa de decisions i gestió de conflictes dins la Cooperativa

Data: 9 de juny de 2023

Horari: de 12:00 a 14:00

Lloc: En línea - Sala de formacions 1

Descripció:

En aquesta segona sessió, tractarem dos elements fonamentals de les cures dins les cooperatives: la presa de decisions i la gestió del conflicte. 

CONTINGUTS

● Equilibri entre la democràcia i l’eficiència a les organitzacions

● Eines pels moments d’escolta de totes les veus dins l’organització

● Elements d’anàlisi dels conflictes a les organitzacions en relació a les àrees de

cures.

● Algunes pistes per l’abordatge dels conflictes des de la perspectiva dels rols.