Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

2 Taula Territorial 2023: Barcelonès Nord: cap a on avancem?

Descripció

La temàtica de la 2a Taula Territorial de 2023 de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord estarà vinculada a diagnosticar la situació del territori en l'àmbit de la promoció de l'ESS.


Amb aquesta taula volem parlar del Barcelonès Nord, generant un espai de trobada, reflexió i intercanvi entre diferents agents que treballen en programes d'inserció laboral i promoció de l'economia social i solidària. Ens farem una pregunta: quin diagnòstic fem del Barcelonès Nord i quin paper té l'economia social i solidària?


Així, un dels objectius serà la detecció de programes d'inserció laboral, així com agents que promouen l'ESS, per tal de tenir una visió comuna i més àmplia sobre què tenim i què passa als municipis del Barcelonès Nord: Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. És a dir, unificar el diagnòstic sectorial de cadascun dels agents per tenir una visió global que ens permeti aprofundir en la promoció i creació de cooperatives, així com per afavorir la inserció social i laboral en els municipis.


La sessió la voldrem dividir en tres parts diferenciades:


1a part. Presentació d'agents i programes que es desenvolupen al territori en l'àmbit de la inserció laboral i l'ESS

2a part. Quina situació es troba cadascun dels agents en el seu marc de treball?

3a part. Cap a on avancem? Eines de diagnòstic conjunt


Aquesta jornada va dirigida principalment a tots els agents del Barcelonès Nord que treballen en l'àmbit de la inserció laboral i l'mpuls de l'economia social i solidària.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Taula Territorial 2023: Barcelonès Nord: cap a on avancem?

Més informació

Sessió conclosa

13 de setembre de 2023

10:30 - 13:30 H

Lloc

Centre Caltor - Fundació Badalona Capaç

Descripció

La temàtica de la 2a Taula Territorial de 2023 de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord estarà vinculada a diagnosticar la situació del territori en l'àmbit de la promoció de l'ESS.


Amb aquesta taula volem parlar del Barcelonès Nord, generant un espai de trobada, reflexió i intercanvi entre diferents agents que treballen en programes d'inserció laboral i promoció de l'economia social i solidària. Ens farem una pregunta: quin diagnòstic fem del Barcelonès Nord i quin paper té l'economia social i solidària?


Així, un dels objectius serà la detecció de programes d'inserció laboral, així com agents que promouen l'ESS, per tal de tenir una visió comuna i més àmplia sobre què tenim i què passa als municipis del Barcelonès Nord: Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs. És a dir, unificar el diagnòstic sectorial de cadascun dels agents per tenir una visió global que ens permeti aprofundir en la promoció i creació de cooperatives, així com per afavorir la inserció social i laboral en els municipis.


La sessió la voldrem dividir en tres parts diferenciades:


1a part. Presentació d'agents i programes que es desenvolupen al territori en l'àmbit de la inserció laboral i l'ESS

2a part. Quina situació es troba cadascun dels agents en el seu marc de treball?

3a part. Cap a on avancem? Eines de diagnòstic conjunt


Aquesta jornada va dirigida principalment a tots els agents del Barcelonès Nord que treballen en l'àmbit de la inserció laboral i l'impuls de l'economia social i solidària.